Saturday, May 24, 2008

Nilai Terapuetik Di dalam Pendidikan Seni Sebagai Pemangkin Terhadap Pemantapan Emosi Pelajar

Agenda utama Rancangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia digubal dengan tujuan untuk memastikan kesimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran yang merangkumi beberapa kemahiran genetik, perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual.
Tiga aspek utama modul yang dikenal pasti; pertama ialah perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan dengan aktif. Kedua ialah Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan seni visual dan ketiga ialah perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. Namun berbanding dengan negara maju yang lain, modul terkini iaitu terapi seni ini masih belum diberi peranan sedangkan terapi seni telah terbukti menjadi pemangkin terhadap pemantapan emosi pelajar.
Menurut Eve C. Jarboe, ‘terapi seni di sekolah secara amnya adalah untuk pelajar khas yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran, tingkahlaku, gangguan emosi atau kecacatan fizikal termasuk pada mata kasar atau halus’.
Mengandaikan emosi setiap pelajar adalah sama dan tidak berubah, akan menghalang kelahiran pelajar bestari . Di antara Matlamat dan Strategi Sekolah Bestari ialah; Perkembangan yang menyeluruh serta mengambil kira kebolehan individu dan menekankan perkembangan intelektual, emosional, rohani dan fizikal. Guru sebagai pelaksana kurikulum pasti memenuhi cabaran ini walaupun terpaksa melalui konflik pengantara sebagai satu ujian subjektif bersifat ‘internal’ kepadanya.

Teori mengenai mengapa kanak kanak suka bermain adalah serupa seperti mengapa mereka melukis, di mana mereka berharap menjadi dewasa dan dapat mengawal keadaan sekeliling. Di dalam keadaan ini, melukis memberi kanak kanak keupayaan untuk menguasai penuh terhadap media, objek objek dan situasi yang mewakili mereka di dalam gambar.
( Eve C .Jarboe, 2002 dalam Silk & Thomas , 1990).

Maher, (1961), Seseorang itu boleh melahirkan tindak balas emosi akibat proses pembelajaran lalu. ( dlm. psikologi ketenangan hati - ) Kebanyakan orang dari pelbagai peringkat umur mempunyai kebolehan untuk meluahkan perasaan mereka melalui permainan dan seni. Mereka juga mempunyai kebolehan untuk keluar dari aktiviti ini, untuk mencerminkan diri mereka dan untuk mencipta idea baru yang menuju kepada kebaikan.
( Eve C .Jarboe, 2002 dalam Dyer – Friedman & Sanders , 1997; Rubin 1978).

Warwick, D., (1975), mentakrifkan kurikulum sebagai struktur terancang ideal-ideal sesebuah sekolah yang bersesuaian dengan keperluan-keperluan psikologi murid-murid, kemudahan-kemudahan yang sedia ada serta keperluan-keperluan budaya semasa. “Art products produced by a student during treatment can be used in much the same manner as transitional objects. The child learns to trust another person who is not the primary caregiver , can use the art process as a means of self-soothing , and can form an attachment in the context of the therapeutic relationship”. ( Eve C .Jarboe, 2002 dalam Robins, 1987 ).
Keistimewaan nilai teraputik dalam pendidikan seni visual bukan sahaja merawati emosi pelajar, tetapi ia dapat memastikan pencapaian kesimbangan yang terkandung di dalam sukatan pelajaran yang ada.


PENYATAAN MASALAH

“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan…” ( Petikan dari Falsafaf Pendidikan Kebangsaan ) Namun di dalam kandungan Sukatan Pelajaran STPM 970 contohnya, kewibawaan emosi tidak dihuraikan terperinci dan dicabar standing dengan keutamaan Jasmani, Rohani dan intelek . Emosi dihimpun di bahagian Apresiasi Seni Visual (m/s 3 Seni Visual Sukatan Pelajaran dan contoh soalan). Di dalam 216 waktu keseluruhan sukatan pelajaran, hanya 28 waktu untuk bahagian Apresiasi Seni Visual manakala pada sub topik, emosi berkongsi masa 3.5 waktu dengan kreativiti, sensitiviti dan ekspresi.

Masalah yang ketara timbul ialah guru tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengajar topik tersebut dengan sempurna dan diakhir pembelajaran, nilai teraputik menjadi kurang afektif. Kekangan ini akan memberi kesan yang agak serius terhadap proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai-nilai teraputik berupaya menyelesaikan permasalahan individu dan permasalahan pembelajaran pelajar.

Masalah ini akan membawa kepada pengajaran dan pembelajaran yang berorientasi kepada peperiksaan dan akhirnya berfokus kepada bidang penghasilan. Pelajar juga tidak dilatih untuk meluahkan emosi, berkebolehan untuk mendekati, memasuki, melahirkan dan menghasilkan perasaan apabila mereka menenangkan fikiran ketika berkarya. Maka objektif Pendidikan Seni Visual yang mahu melahirkan generasi yang memahami akan pengertian , peranan dan sumbangan seni visual dalam pembangunan daya kreativiti serta sumbangannya sebagai alat komunikasi yang berkesan tidak akan tercapai. Oleh yang demikian dapatan kajian ini adalah merupakan dapatan awal yang akan membantu para penyelidik kemudian hari.


Menurut Mayer & Salovey (1997), ‘Emosi dapat Memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran seni visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya kerana ia,merangkumi kebolehan untuk mengerti,melihat dan merasa dengan tepat, menilai dan mengganggar, dan menyatakan serta meluah emosi; Kebolehan mendekati dan memasuki atau melahirkan dan menghasilkan perasaan apabila mereka menenangkan fikiran; Kebolehan untuk memahami emosidan pengetahuan perasaan;kebolehan untuk mengatur emosi sebagai penggalak perasaan dan pertumbuhan intelek ’.

Terapi Seni

Terapi seni ialah profesion perkhidmatan kemanusian yang mempergunakan media seni, imej, proses kreativiti seni dan tindak balas klien/pesakit untuk menghasilkan produk sebagai mencerminkan perkembangan individu, kebolehan, personaliti, minat, kerisauan dan pertelingkahan. Pekerjaan terapi seni adalah berdasarkan pengetahuan tentang teori perkembangan dan psikologi manusia yang dilaksanakan sepenuhnya mengikut penilaian dan rawatan model spektrum termasuk pendidikan, psikodinamik, kognitif, transpersonal dan maksud terapuetik lain yang mendamaikan konflik emosi, mendidik kesedaran diri, memperkembangkan kemahiran social, mengurus tingkah laku, menyelesaikan masalah, mengurangkan kebimbangan, membantu penyesuaian kenyataan dan meninggikan sanjungan diri. (AATA, 1999)


TERAPI SENI MENDIDIK:

Kesedaran diri

Kemahiran pertahanan diri yang sihat

kebebasan

memperbaiki komunikasi

Penyembuhan jiwa

Perkembangan kognitif

Memperbaiki kawalan gerak hati

Memperbaiki kepuasan diri

Terapi Seni:

Adalah berpusat kepada klien

Adalah kreatif

Membenarkan kepada ekspresi yang selamat dari kesukaran

Adalah berbentuk semulajadi dari ekspresi kanak-kanak

Menolong orang dewasa membuka laluan dalaman diri mereka

Tidak memerlukan pengalaman seni atau bakat


Sejarah Terapi Seni

Pada kebudayaan tradisional, dipercayai seni menyembuhkan dunia, bukan sahaja individu. Mereka mempercayai bahawa seni mengubah cara memburu, kesuburan, tanaman, cuaca, usia sesuatu kaum dan bumi. Hari ini kebanyakan ahli terapi seni juga mempercayai karya mereka menolong menyembuhkan bumi. Mereka berkarya tentang alam sekitar atau eko-art untuk menyembuhkan tetangga, sungai atau mencipta keamanan dunia.


Bagaimana Seni Merawat: Minda- Psikologi Tubuh

Pengajian saintifik menunjukkan bukti seni merawat dengan menukarkan psikologi dan sikap sesaorang. Psikologi tubuh bertukar dari satu tekanan kepada satu istirehat yang dalam., dari satu ketakutan kepada satu kreativiti dan inspirasi.. Seni meletakkan sesaorang pada corak gelombang otak yang berbeza., Seni mempengaruhi system saraf autonomic sesaorang., imbangan hormonal mereka dan neurotransmitter otak mereka.
Seni mempengaruhi setiap sel dalam tubuh dengan segera yang mencipta penyembuhan psikologi serta menukar system imunasi dan perjalanan darah pada semua organ tubuh. Seni dengan cepat boleh menukar persepsi manusia mengenai kehidupan. Ia menukar sikap, emosi, dan persepsi kesakitan. Ia mencipta harapan dan secara positif menolong manusia menempuh kesukaran. Ia menukarkan pandangan dan cara kehidupan seseorang di dalam dunia. Hakikatnya ia di ketahui oleh ahli neurophysiologists bahawa seni, doa, dan penyembuhan dating dari punca yang sama dari dalam tubuh, kesemuanya adalah kesatuan bersama yang mempunyai persamaan corak gelombang otak, perubahan tubuh minda dan berhubung secara lansung terhadap perasaan dan makna.
Seni, doa, dan penyembuhan membawa kita ke dunia bawah sedar, dunia penuh imejan dan emosi, penuh tampak dan perasaan. Penyembuhan berlaku dari dalam, punca penyembuhan diri adalah bebas membenarkan system kekebalan beroperasi optimal sebagai suatu bentuk penyembuhan.
Mengapa Terapi Seni
Terapi seni amat menolong kanak-kanak, remaja, dan orang dewasa yang mempunyai masalah untuk menyuarakan perasaan mereka. Mereka yang bergelut dengan kehilangan signifikan, trauma, penderaan silam, resah yang berpanjangan, penyesuaian terhadap masalah keluarga, mereka atau yang mempunyai masalah imej tubuh atau penyakit fizikal. Ia juga bertepatan kepada mereka yang mempunyai kemahiran lisan atau condong kepada intelektual di mana seni dapat menolong lintas lansung pada bahagian yang ingin disuarakan.
Kanak-kanak memilih seni sebagai bahasa bersahaja untuk ekspresi diri menjadikan mereka sentiasa lebih selesa meneroka gejolak perasaan menerusi seni. Remaja pula pada peringkat kapisiti kreativiti dan sambil mereka bergelut mencari identiti individu di dunia yang keliru, seni bolehmemudahkan eksplorasi diri, memperbaiki keinsafan diri, dan menggalakkan pemilihan tanggungjawab dan perkembangan positif. Kepada kanak-kanak dan remaja yang mempunyai masalah pembelajaran, atau yang bergelut dengan kesedihan, kebimbangan atau masalah kelakuan, seni memberi peluang untuk membina memperbaiki kognitif, social, dan kemahiran interpersonal dan memperbaiki kepuasan diri. Individu yang bermasalah pada ingatan, ekspresi perasaan, atau interaksi social dapat menemui bahawa terapi seni memberi tempat selamat untuk menyatakan ekspresi diri, berjumpa cara baru berinteraksi dan memperoleh kefahaman diri sendiri.
Terapi seni bermunafaat walaupun seseorang itu tiada masalah. Ia menolong meninggikan nilaI perkembangan personal, menambahkan dan mendalami keinsafan diri, kreativiti dan imiginasi. Menghasilkan karya di dalam terapi seni memudahkan eksplorasi identity, membuat pilihan kehidupan yang positif dan menyokong seseorang di kala menghadapi peralihan kehidupan. Setiap insane mempunyai kreativiti di dalam diri: terapi seni dapat menolong membuka kesenian dalaman untuk pengayaan banyak aspek pada kehidupan seseorang.
Proses Terapi Seni

Studio terapi seni menyediakan susunan bahan seni yang mudah kepada klien sebagai pilihan, termasuk cat, tanah liat, pastel, marker dan pensil warna. Media yang berbeza memudahkan menyampaikan pebezaan jenis ekspresi emosi, dan berkesan terhadap pengawalan proses berkarya. Terapis seni dapat menolong klien memilih media yang sesuai untuk klien sampai ke matlamat mereka dan menggalakkan ekspresi berdasarkan keperluan mereka, tindak balas, dan peringkat perkembangan.

Hasil karya mungkin dicipta spontan, atau ada kalanya temanya dicadangkan oleh terapis seni. Klien adalah digalakkan untuk meneroka ciptaan karya melalui kesatuan lisan atau aktiviti kreatif. Sebagai penambahan untuk pengalaman dan latihan di dalam kemahiran kaunseling tradisional lisan, terapis seni dilatih menolong klien menggunakan proses kreatif untuk mempromosi emosi, psikologi, dan perkembangan interpersonal dan penyembuhan. Ekspresi seni menggunakan symbol, imej, metafora, rupa, garisan dan warna

"Client-centered" seni bermaksud klien atau kanak-kanak memilih apa keperluan mereka dan jenis bahan untuk ekspresi diri mereka. Terapis seni mendengar dan mengamati bukan sahaja lisan, bahasa tubuh dan informasi tingkah laku tetapi juga menolong klien meneroka dan memahami gambaran fikiran mereka dan hasil karya dan bagaimana ia berhubung dengan situasi kehidupan mereka dan segala yang berkaitan dengan mereka.

Tugas Terapis Seni
( Children school art therapy counseling Miami florida )

Penasihat
Bekerjasama dengan guru, ibu bapa, dan pentadbir sekolah mengenai pembelajaran, social dan masalah tingkah laku.
Menolong orang ramai memahami perkembangan kanak-kanak dan pertaliannya kepada pembelajaran dan tingkah laku
Menguatkan ikatan pertalian antara para pendidik, ibu bapa dan masyarakat.

Mendidik
· Menyediakan program pendidikan untuk : strategi pengurusan kelas, kemahiran keibubapaan, bekerja dengan pelajar yang memerlukan pemerhatian khas, strategi pengajaran dan pembelajaran menggunakan seni sebagai penilaian informal di dalam kelas, dan perkembangan kanak-kanak dan pertalian kepada kognitif dan perkembangan emosi.

Mengkaji

Menaksir keberkesanan program akademik, perjalanan prosidur pengurusan, dan perkhidmatan lain yang disediakan di sekolah.
Menjalankan kajian untuk menghasilkan pengetahuan baru bagi memperbaiki pembelajaran dan tingkah laku

Menilai
Bekerja rapat dengan ibubapa dan guru, terapis seni di sekolah menggunakan pelbagai teknik untuk menilai;
Perkembangan kognitif dan emosi
Kekuatan dan kelemahan akademik
Program kelas dan sekolah
Perkembangan sahsiah

Skop tugas
Bekerja secara terus dengan pelajar dan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan di sebabkan pembelajaran dan penyesuaian
Menyediakan kaunseling dan latihan kemahiran sosial, pengurusan tingkah laku dan lain lain campur tangan
Menolong keluarga melayan krisis kesukaran seperti penceraian atau kehilangan


Nilai dari Terapi Seni

Sumber dari ‘Art Therapy: A Proposal for Inclusion in School Settings’ by Eve C. Jarboe, M.A.
Bridget: Art Therapy in ActionThe following case illustrates some basic principles of Art Therapy practice. Bridget was a five-year-old girl who attended a small kindergarten class, which consisted of a blend of "normal students" and students with special needs. She was referred to Art Therapy by her mother and teacher because of her screaming fits during transitions of any type and her oppositional behavior at school and at home. Bridget lived with her mother and two older siblings, one of whom was prone to violent outbursts towards the family. Before she was born, her father had been removed from the home molesting her siblings.
she began treatment in a primarily non-verbal mode. She was able to use the process in combination with the structure provided by her teacher to achieve greater individuation. She also learned to use the art process to express her inner turmoil in a safe way with an adult, and this enabled her to behave more appropriately in the school setting. By the end of the school term, she was well within the expected range of academic progress. Her psychological problems were so severe, however, that it was clear she would need continued help.
Data I collected helped clarify her problems, and the severity of those problems. The support she received from me and her teachers enabled her creative strengths to compensate for her emotional deficits. She did achieve significant developmental goals and a resulting sense of competence. Without that support, she may have continued to experience lowered self-esteem and a feeling of failure.

Dari sumber ‘Art therapy Pricipal Health News’
Consider Mary*, an 8-year-old girl whose case was described in the 1999 book Medical Art Therapy with Children. Mary suffered burns over 80 percent of her body when an aerosol can exploded next to a wood stove. Working with an art therapist during her long recovery, Mary made several paintings that gave her a sense of pride and accomplishment: Finally, she had found something that she could do better after the fire than before. She also made a collage of painted bandages ("my colorful pinwheel"), a project that gave her power over her injuries and, she said, actually helped lessen her pain.
Then there's Julie, a five-year-old leukemia patient who made an elaborately illustrated board game called "Kingdom of Cancer." (She even fashioned her own dice, with very high numbers on each side.) The description of the game, in her own words, makes it clear that Julie used her artwork to come to terms with her illness:
Parents and doctors can use art to gain valuable insights into a child's symptoms. Researchers recently asked 30 boys and girls with juvenile rheumatoid arthritis and their caregivers to draw pictures depicting the children's pain. It became immediately apparent that many caregivers had only a dim understanding of the location and severity of the pain -- until they saw their child's drawings.

ARTICLE:Kessler, K. (1994). A study of diagnostic drawing series with eating disordered patients. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 11(2), 116-118.
SUMMARY:The purpose of this article was to compare and contrast the content and structural elements taken from sample drawings of eating disordered (ED) patients. The subjects were female, ranging in age from 15 to 54 years old. The sample included 55 of the women diagnosed as bulimic, 17 diagnosed as anorexic, and 9 diagnosed with an eating disorder not otherwise specified (ED/NOS, or a combination of the two, anorexic and bulimic). There was also a control group that samples were compared with.
The Diagnostic Drawing Series (DDS) was the instrument used in this research. It consisted of three drawings per patient, with chalk pastels on white paper. Instructions for the drawings were as follows:1. Make a picture using these materials2. Draw a tree3. Make a picture of how you are feeling using lines, shapes, colors
When there was a greater than 50% occurrence/nonoccurrence of a particular element in the tabulations of the sample, a profile was established for each picture. Some generalizations specific to ED drawings:

no blending

no idiosyncratic color

no enclosure

no groundline

no people

no animals

no words

A few elements were emphasized in the study. In the control group, 70% of the drawings included a groundline, as compared to the ED sample's 72% of no groundline. In the tree drawing, 41% of the anorexics drew falling apart trees, compared with 14% of the bulimics and 22% of the ED/NOS. The largest contrast within the group was very interesting: the bulimic group had a 70% occurrence of knotholes drawn in the trees, vs. the anorexics having only a 17% occurrence (83% nonoccurrence) of knotholes.
These results were interesting, however, it was pointed out that the specifics of knotholes, no groundline, and falling apart trees did not necessarily indicate an eating disorder. It was also noted that the bulimic sample was nearly three times as large as the anorexic sample, and six times as large as the ED/NOS sample. Larger sample sizes in the later two groups could yield additional diagnostic data.


Sumber dari ‘Art Therapy Overview: An Informal Background Paper’ Carol Lark,
Ph.D.,ATR-BC The Art Therapy Center St. Louis, Missouri December, 2001

‘She hesitated at first, not wanting to reach into a brand new box of pastels. "I’m afraid," she said. I asked her to pick out a color she didn't care much for. It was a rusty red. She handed the pastel to me and gasped when I broke it in two. "It's okay to use these. It's okay if you need to break one to get the right size line." She made a first tentative line with her least favorite color…. ‘

Karya Karya dari hasil Terapi Seni


Karya persembahan Alex Grey di hadapan dinding
di Atrium of Shands Hospital
Alex Grey , setiap bandage adalah doa pesakit, keluarga, rakan sekerja, atau pelawat.
C. Regina Kelly, Quan Yin. Regina pelukis dari Maine yang menjalan kan rawatan terapi seni secara intensif di hospice. Karya Quan Yin hasil dari the Japanese Bodhisatva of wisdom yang selalu digambarkan sebagai seorang perempuan dengan 100 hingga 1000 tangan. Setiap tangan memegang pelbagai penawar yang berbeza. Secara ini beliau boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Setiap 100 tangan dalam karya Regina's memegang satu dari tujuh penawar: jagung, bintang, daun, kuku beruang, mata ,api dan bunga. Beliau menyatukan symbol pendidikan penyembuhan dari pelabagi kepakaran budaya kepada satu symbol universal terhadap penyembuhan dan rawatan. pelukis ini sebagai penyampai. kepada kita karya adalah symbol kecantikan kepada seluruh bidang rawatan dan penyembuhan.


Ihsan Terry Pifalo, M.Ed, MPS-CAT, ARTTerapis seni, Pusat Kanak-kanak Lowcountry Karya yang dihasilkan oleh kanak-kanak yang dirawat di pusat Kanak-kanak Lowcountry, Charleston SC
KesimpulanMemandangkan krisis emosi yang meruncing pada masa kini, adalah bertepatan terdapat keperluan terapi seni mesti diperkembangkan di sekolah-sekolah. Terdapat nilai yang baik ditanam keada pelajar-pelajar. Sehingga kini penekanan terapi seni semakin mendesak lebih lagi dari kehendak pelajar sendiri yang inginkan pembantu klinikal yang boleh disediakan oleh guru di dalam kelas.

Kanak-kanak dan remaja yang memasuki alam persekolahan hari ini bersemuka denagn cabaran permasalahan yang meletakkan mereka pada risiko kegagalan. Pada kebanyakan orang ramai, hanya sekolah dapat mendedahkan mereka pada struktur keselamatan.

Pada orang lain pula, tugas komleks ini hanya untuk neurologist sahaja. Maka pelajar bermasalah ini tidak diterima oleh keluarga dan rakan-rakan, menyebabkan mereka rendah diri, sedih atau berkemungkinan bertukar kepada tingkah laku yang luarbiasa.

Seandainya sekolah memberi perkhidmatan dalaman terapi seni ini, perkhidmatan ini akan jauh lebih murah dari membina pusat rawatan khas.
Bibliografi

Carol Lark ‘Art Therapy Overview: An Informal Background Paper’,
Ph.D.,ATR-BC The Art Therapy Center St. Louis, Missouri December, 2001


Deborah D.West, “ Edicational Horizon ”, Summer, 2000 .

Eve C. Jarboe, “ Art Therapy: A Proposal For Inclusion in School Settings” New Horizons for Learning, 2002.

· Kessler, K. (1994). A study of diagnostic drawing series with eating disordered patients. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 11(2), 116-118.

Judith Peck, “ Art As Therapy “, Http://orion.ramapo.edu

Prof. Madya Hj Iberahim Hassan, “ Pendidikan Seni : Matlamat dan Kepentingan “,
“ Kump Esei Pilihan Pendidikan Seni Dan Muzik”, PenerbitanFakulti Sains Sosial dan Kesenian, UPSI, 2000.

Robert J.Sternberg, “Human abilities Annual Review of Psychology”. Annual, 1998.

“ Seni Visual Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh ” Majlis Peperiksaan Malaysia, 2002.

Terry Pifalo, M.Ed, MPS-CAT File://A:\a...\Art Therapy, Featured Articles, Know About Sexual Abuse, Darkness to Light.ht

Thomas Armstrong, “ Sparkling Creativity in Your Child “ Meredith Corp, 1993.

Thomas Armstrong, “ Little geniuses “ Meredith Corp, 1993.

Viktor Lowenfeld , “ Creative and Mental Growth “, Macmillan Co New York ,1947.

No comments: