Monday, May 26, 2008

P & P PEND MUZIK & PENGURUSAN PANITIA

OBJEKTIF PEMERIKSAAN
Menaksir pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Muzik.
Menaksir pengurusan mata pelajaran Pendidikan Muzik.
MEKANISME PEMERIKSAAN
INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA ( SKPM2 )
ITEM-ITEM UTAMA INSTRUMEN PEMERIKSAAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN
ITEM-ITEM UTAMA INSTRUMEN PEMERIKSAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ELEMEN 9


MODUS OPERANDI
PEMERIKSA : NAZIR M/P
TEMPOH PEMERIKSAAN : 2 HINGGA 5 HARI
SEMAKAN DOKUMEN
TEMUBUAL
PEMERHATIAN
PENCERAPAN


 PEMILIHAN SEKOLAH
 SEKOLAH KEBANGSAAN
 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LATARBELAKANG SEKOLAH
 KATEGORI BANDAR
 KATEGORI LUAR BANDAR
 PEDALAMAN

 LATARBELAKANG SEKOLAH
 SASARAN
 GURU OPSYEN
 GURU BUKAN OPSYEN
 JUMLAH KELAS P&P

[ HALA TUJU KEPIMPINAN ]
2.5 Pemimpin Kurikulum
(a) Guru Besar/Pengetua memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan:
1 mengajar sejumlah waktu mengikut pekeliling yang berkuat kuasa
2 memimpin pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran secara terancang
3 memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
4 menggalakkan guru supaya kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
5 mempengerusi Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum dan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid
6 menjelaskan dan meyakinkan guru mengenai dasar, perkembangan, strategi dan kaedah terkini dalam hal-hal berkaitan dengan pendidikan
7 memantau pelaksanaan program kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid
8 memantau kemajuan murid dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah
9 memberi perhatian kepada keperluan murid dalam pengajaran dan pembelajaran
10 mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran

[ HALA TUJU KEPEMIMPINAN ]
KEPEMIMPINAN
BAIK, TEGAS, MUDAH DIDAMPINGI DAN BOLEH BERTOLAK ANSUR,
MENYERLAH SEBAGAI PEMIMPIN KURIKULUM, PERANCANG, PENYELIA DAN PEMANTAU


[PENGURUSAN PANITIA]
PERANCANGAN
 PERANCANGAN TAKTIKAL DAN OPERASI BIDANG KURIKULUM DISEDIAKAN MENEPATI SPESIFIKASI YANG SEBENAR. (IAB/SKPM)
 BERDASARKAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH


[ PENGURUSAN PANITIA]
PERANCANGAN STRATEGIK,TAKTIKAL DAN OPERASI
- KURIKULUM,
- KOKURIKULUM
- KEWANGAN,

 FAKTOR KEJAYAAN
- SUMBER TENAGA MANUSIA,
- PERALATAN MUZIK
- BAHAN KURIKULUM, DAN
- KEMUDAHAN ASAS SEKOLAH SEPERTI BILIK MUZIK ATAU TEMPAT P&P DAN LATIHAN

 [ PENGURUSAN PANITIA ]
ASPEK KELANCARAN, KESELAMATAN DAN PEMULIHARAAN
 MEMPUNYAI JADUAL BILIK MUZIK ATAU TEMPAT LATIHAN P&P
 MEMPUNYAI PERATURAN BILIK MUZIK
 MENGGUNAKAN BUKU LOG UNTUK BARANG KELUAR MASUK DAN PEMULIHARAAN ALAT ALAT MUZIK
 PERSEKITARAN BILIK SEKOLAH YANG TENANG, BERSIH DAN MEMPUNYAI RUANG PAMERAN SEBAGAI PENEGUHAN MURID-MURID.


 Mesyuarat diadakan sekurangnya sebanyak 3 kali setahun.
 Perancangan dibuat untuk Pendidikan Muzik sepanjang tahun, menyentuh tentang anggaran perbelanjaan, semakan buku kerja, pencerapan guru dan peningkatan profesionalisme guru bukan opsyen.
 Penulisan minit mesyuarat perlu mematuhi PKPA Bil 2: 1991 Panduan Mengurus Mesyuarat seperti bahagian pengesahan minit mesyuarat dan perkara-perkara berbangkit.
 Analisa peperiksaan disediakan di dalam fail panitia.


 [ PENGURUSAN SUMBER ]
SUMBER MANUSIA
TENAGA PENGAJAR MEMERLUKAN
1. GURU OPSYEN UNTUK MENGAJAR PENDIDIKAN MUZIK
2. GURU BUKAN OPSYEN YANG MENDAPAT LATIHAN PROFESIONALISME MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK

FIZIKAL SEKOLAH
PERABOT, KERUSI DAN MEJA MURID YANG SESUAI AMAT DIPERLUKAN BAGI MENGIMBANGI JUMLAH MURID.
MURID MEMERLUKAN RUANG LATIHAN NYANYIAN, PERGERAKAN DAN BERMAIN ALAT MUZIK
 [ PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ]

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 KUALITI P&P GURU MENGIKUT PENCAPAIAN CEMERLANG, HARAPAN, SEDERHANA DAN LEMAH
 KUALITI PEMBELAJARAN DAN PENGLIBATAN MURID-MURID MERUPAKAN ’CORE BUSSINESS’
 KUALITI P&P SEMUA GURU PERLU DIPERTINGKATKAN DARI SEMASA KE SEMASA MELALUI BENGKEL, KURSUS PERKEMBANGAN STAF DAN KEKERAPAN PEMANTAUAN OLEH PENTADBIR SEKOLAH DENGAN SARANAN KETUA PANITIA

KERJA BERTULIS MURID
 JUMLAH DISEDIAKAN PERLU MUNASABAH.
 PEMERIKSAAN - HENDAKLAH TELITI /KONSTRUKTIF
 KERJA PEMBETULAN MESTILAH DITEGASKAN.
 PEMANTAUAN BUKU LATIHAN MURID – MENGIKIT JADUAL OLEH PENASIHAT PENGURUS PRODUKSI.

SOALAN LATIHAN MURID
 DISEDIAKAN MENGIKUT MENGIKUT ARAS, DIPELBAGAIKAN BENTUK DAN DISEDIAKAN DALAM JUMLAH YANG MUNASABAH.
 PEMERIKSAAN LATIHAN BERTULIS MURID OLEH GURU PERLU DIBUAT DENGAN TELITI, CERMAT, KRITIS DAN KONSTRUKTIF.
 KERJA PEMBETULAN PERLU DITEGASKAN.
 BUKU LATIHAN MURID – DIPANTAU OLEH PIHAK SEKOLAH
 PENILAIAN PENCAPAIAN MURID DALAM BIDANG AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH PERLU DIBUAT SUPAYA DAPAT DIANALISIS BAGI MENGENAL PASTI PRESTASI MEREKA. HASIL PENILAIAN DAPAT DIJADIKAN INDIKATOR SEJAUH MANA STRATEGI YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN SESUATU PROGRAM ITU MENCAPAI MATLAMATNYA.

[KEMENJADIAN MURID]
KURIKULUM
 Pencapaian Murid
 Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR)
Jadual: Pencapaian bagi Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Peratus (%) Lulus

Kelas/
Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
A A A A T A T A T
2004 95% 98% 100% 80% 75% 90% 80% 95% 80%
2005 98.2% 100% 100% X 75% X 100% X 100%
2006 84.1% 100% 97.4% X 100% X 100% X X
½ Tahun
 A–Amali T-Teori X- Tiada Penilaian


 Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM)

 Analisis Peperiksaan SPM bagi Mata Pelajaran Pendidikan Muzik (2003-2005)

Jadual: Pencapaian bagi Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Peratus (%) Lulus

TAHUN 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G LULUS GPK
2003 12.5% 12.5% 25% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% _ _ 100% 3.00
2004 _ 50% 25% _ _ 25% _ _ _ 100% 3.25
2005 37.5% 50% _ _ 12.5% _ _ _ 100% 2.00

 MELIHAT KEPADA TREND PENCAPAIAN KEPUTUSAN SELAMA TIGA TAHUN BERTURUT TURUT
 PENGURUSAN PANITIA DIKEHENDAKI MEMBUAT ANALISIS DAN MERANCANG PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK DENGAN LEBIH KOMPREHENSIF
 ASPEK PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN PERLU DIBERI PERHATIAN YANG LEBIH UTAMA.

KOKURIKULUM
PENCAPAIAN- MURID
SAHSIAH MURID
BAIK


 ISU-ISU
1. ISU PENGURUSAN PANITIA
2. ISU KESELAMATAN MURID DAN HARTA BENDA PERALATAN BILIK MUZIK
3. ISU KEMUDAHAN FIZIKAL DAN SUMBER TENAGA MANUSIA
4. ISU PENILAIAN KURIKULUM,KOKURIKULUM DAN SAHSIAH MURID

No comments: